AmdanafTelynores Lowri Clement

 

Mae Lowri yn delynores sydd yn brofiadol iawn, ac wedi chwareae’r offeryn mewn priodas a digwyddiadau ffurfiol mewn lleoliadau dros dde Cymru. Dechreuodd hi chwarae’r delyn yn ddeg mlwydd oed, dechreuodd ddysgu canu’r offeryn. Astudiodd hi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama yng Nghaerdydd, a llwyddodd yn yr arholidau proffesiynol a daeth yn aelod o’r Gerddorfa Ieuenctid y Sir gan dderbyn anrhydedd yn ei harholiad Gradd 8.

Erbyn heddiw mae hi’n canu’r delyn mewn priodasau ac achlysuron arbennig ar draws De Cymru.  Byddai yn hapus iawn i glywed wrthoch a thrafod eich gofynion cerddorol a dod a’r tannau yn fyw i’ch achlysur arbennig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a fi.