Tystiolaethau

Testimonials | Geiriau gan rai o Gleientiaid Lowri

 

Please read the words of testimonial written by some of Lowri Mair’s clients.

Gweler isod rai o’r geiriau caredig gan rai o gleientiaid Lowri Mair.

Chwaraeodd Lowri’r delyn yn ein Gwobrau Blynyddol Egni Gwyrdd Cymru. Mae hi wastad yn broffesiynol iawn ac yn delynores wych. Mae ei dewis o gerddoriaeth yn taro’r nodau cywir bob tro ac yn helpu i greu awyrgych perffaith.”

Sara Powell-Davies, Rheolwr Cyfathrebu, RenewableUK Cymru

Thank you so much for playing at our recent charity event.
Your harp playing at our drinks reception was the perfect start to our Welsh themed gala dinner.
The trustees and members of Reach would like to say ‘thank you’ for your beautiful music.”

Melissa Beesley, cydlynydd cangen De Cymru o Reach – elusen i Blant gyda Gwahaniaethau i’w Breichiau. 

Cafodd fy ngŵr a mi y pleser o gael Lowri’n canu’r delyn yn ein priodas. Roedd yn achlysur hapus iawn a gwnaeth cyfraniad prydferth Lowri adio’n hyfryd at y diwrnod. Mi faswn ni yn ei chymeradwyo ar gyfer unrhyw achlysur.

Rhian Linecar

Roedd Lowri yn llawn brwdfrydedd a syniadau wrth drafod beth fyddai orau ar gyfer y seremoni. Fel rhywun sydd ddim yn hollol wybodus o gerddoriaeth priodasol, roedwn angen rhywfaint o gyngor ac roedd Lowri yn broffesiynol a phrofiadol yn cynnig ei syniadau ar gyfer yr alawon addas.

Fel canlyniad roeddwn yn llawn hyder fod y seremoni yn mynd i fod yn un i’w gofio gan fod dawn Lowri wrth chwarae’r delyn yn golygu par saff o ddwylo, yn ogystal a’r cymorth a chyngor gan Lowri. Mae aelodau o’r gynulleidfa yn dal i son am y sain/trac sain, bedair blynedd yn ddiweddarach – Bugeilio’r Gwenith Gwyn ymysg clasuron eraill!

Roeddwn yn ffodus iawn i fod wedi dod ar ei thraws ac fe faswn yn argymell unhryw un i sicrhau presenoldeb Lowri yn eich seremoni briodas.”

Catrin Medi, Priodi yng Nghaerdydd 2014